بیمه آسانسور چیست و بعهده چه کسی است؟

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

                                                                                                                                   

بیمه آسانسور چیست و بعهده چه کسی است؟

تهیه بیمه آسانسور برای همه ساختمان های اداری و تجاری و مسکونی معمولا برعهده مدیر ساختمان میباشد.چرا که اگر اتفاقی پیش آید که خسارت جانی و یا مالی به همراه داشته باشد مالک , مدیر ساختمان ,شرکت های سرویس و نگهداری آسانسور مسئول حادثه هستند و باید خسارت پیش آمده را جبران نمایند.از این رو تهیه بیمه آسانسور برای پرداخت چنین خساراتی علی رغم اجباری نبودن این بیمه نامه, لازم و ضروری است.

وظایف مدیر ساختمان و مجموعه در رابطه با بیمه آسانسور چیست؟

معمولا همه مدیران ساختمان از زمان نصب و راه اندازی و در زمان استفاده از آسانسور وظایفی را بر عهده دارند که باید به صورت دوره ای تمامی موارد ذیل را انجام دهند:

همه آسانسورها از زمان نصب و راه اندازی اولیه باید از لحاظ داشتن گواهی استاندار از موسسه استاندار ایران بررسی و کنترل شوند چرا که برای تهیه پایان کار ساختمان از شهرداری , داشتن گواهی استاندار آسانسور الزامی میباشد.

هر مدیر ساختمان موظف است که برای سرویس و نگهداری آسانسور با شرکت های معتبر که دارای مجوز فعالیت از وزرات صنایع و معادن هستند,قرارداد سالیانه داشته تا در زمان های مقرر برای بررسی آسانسور مراجعه کرده و بررسی های لازم برای سلامت آسانسور را انجام دهند.

پوشش ها و سقف تعهدات بیمه آسانسور به چه صورت است؟

در بیمه آسانسور براساس مشخصات و ظرفیت هر آسانسور و پوشش های مورد درخواست بیمه گذار تعهدات آن بیمه نامه مشخص میشود.به عنوان مثال در هر آسانسور نفربر,تعداد افراد مجاز بصورت ظرفیت آسانسور در مشخصات فنی آسانسور ذکر شده است و بیمه نامه دقیقا براساس این مشخصات از سوی شرکت بیمه صادر میشود.اما در بیمه های آسانسور حمل بار بیمه گذار میتواند علاوه بر پوشش جانی پوشش مالی را نیز برای بیمه نامه خود خریداری نماید.

پوشش های جانی و مالی بیمه مسئولیت آسانسور عبارتند از :

*پوشش فوت

*پوشش نقص عضو

*پوشش هزینه های پزشکی

*پوشش خسارت مالی برای آسانسورهای باربر

میزان تعهدات در هر بیمه نامه براساس شرایط و مشخصات آن آسانسور و شرایط درخواست بیمه گذار مشخص میشود.