پروژه های انجام شده نصب آسانسور در شیراز و استان فارس 

1- مجتمع مسکونی تعاونی مسکن بیمارستان نمازی فرهنگ شهر 2 دستگاه : AC2 

2- نصب آسانسور داراب حوزه علمیه داراب 1 دستگاه 3 توقف 3VF 

3- نصب آسانسور داراب مرکز انجمن حمایت از زندانیان داراب 1 دستگاه AC2

4- نصب آسانسور نی ریز مجتمع تعاونی مسکونی مسکن مهر نی ریز 20 دستگاه آسانسور 

5- نصب آسانسور لامرد مجتمع مسکونی تعاونی مسکن مهر لامرد 16 دستگاه 5 توقف 

6- بنیاد جانبازان و امور ایثارگران استان فارس یک دستگاه 3VF

7- نصب آسانسور جهرم بنیاد شهید شهرستان جهرم یک دستگاه آسانسور هیدرولیک 

8- نصب آسانسور نورآباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد دو دستگاه 3VF

9- اداره کل زندان های استان فارس یک دستگاه آسانسور هیدرولیک 

10 - دانشگاه علمی کاربردی کارمندان زندان عادل آباد شیراز AC2

11- مجتمع اداری سازمان شهرداری منطقه یک 5 دستگاه 

12- مجتمع مسکونی پارامونت یک دستگاه هیدرولیک HOME LIFT برق تک فاز تبدیل به 3 فاز

13- مجتمع مسکونی خیابان معدل یک دستگاه هیدرولیک HOME LIFT برق تک فاز تبدیل به 3 فاز

14- مجتمع اداری بلوار چمران نبش استخر انقلاب 3VF

15- مجتمع مسکونی بلوار چمران ابیوردی 3 یک دستگاه 3VF 

16- مجتمع مسکونی خیابان نشاط یک دستگاه 3VF

17-مجتمع مسکونی بلوار مدرس بلوار آزادگان روبروی موزه یک دستگاه 3VF

18- مجتمع مسکونی خیابان قصرالدشت بعد از 3 راه عفیف آباد یک دستگاه 3VF