سرویس پله برقی

سرویس و نگهداری پله برقی در شیراز
پله برقی تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که بیشترین ظرفیت جابه‌جایی عمودی را در بین دستگاه مشابه نظیر آسانسور دارا می‌باشند. استفاده از این وسیله در اماکن عمومی ، متروها، پایانه‌های مسافری، فروشگاه‌ها و مرکز تجاری مزیت‌های رقابتی و ارزش افزوده بسیاری را به دنبال دارد . با نگاهی گذرا به وضعیت پله برقی های نصب شده در کشور، این نکته به خوبی مشهود می شود که عدم سرویس مناسب وبه موقع پله برقی خساراتی متوجه کابران این صنعت مدرن میگردد.

مواردی که در سرویس پله برقی لحاظ میشود شامل :

سرویس و نگهداری پله برقی تاثیر های مثبت شامل : 
1- نظافت و تمیز شدن پله برقی 
2- ایمن بودن بخش الکتریکی پله برقی
3- ایمن بودن بخش مکانیکی پله برقی
4تجدید اعتبار تجهیزات پله برقی
5-هزینه تحمیلی ناشی از کار افتادگی پله برقی
6- احساس رضایت مسافران در استفاده از پله برقی
7-بروز رسانی ساختمان- حفظ سابقه